pozadie title

Geoeye

GeoEye-1 je najnovšia z družíc snímajúcich zemský povrch, bola vynesená na obežnú dráhu 6.septembra 2008. Svojím rozlíšením 0,4 m v panchromatickom móde prekonáva družicu Worldview, ktorá mala až do vypustenia Geoeye-1 najvyššie rozlíšenie spomedzi komerčných družíc (0,5 m). Geoeye-1 má prvenstvo aj čo sa týka rozlíšenia multispektrálnych scén - 1,65 m (dovtedy ho držala družica Quickbird s rozlíšením 2,4 m).

Družica Geoeye je prevádzkovaná americkou spoločnosťou rovnakého názvu, ktorá prevádzkuje taktiež družicu Ikonos. Spolu tieto dve družice každý deň nasnímajú takmer jeden milión km2 zemského povrchu. Obrazové údaje družice Geoeye sú vhodné najmä na detailné mapovanie menších území. Podobne ako ortofotomapy vytvorené z leteckých snímok môžu slúžiť pre potreby tvorby a aktualizácie máp veľkých mierok, pre letectvo, námorníctvo a armádu, mapovanie dopravných, potrubných, energetických sietí a inej infraštruktúry, územné plánovanie, poľnohospodárstvo, lesníctvo, manažment environmentálnych rizík a monitorovanie zmien krajiny, ako aj pre ďalšie aplikácie vyžadujúce veľmi presné a vysoko aktuálne polohové údaje.

Prehľad informácií:

DÁTUM VYPUSTENIA 6.september 2008
PREVÁDZKOVATEĽ GeoEye (USA)
TYP ÚDAJOV panchromatické, multispektrálne
POČET PÁSIEM 4
SPEKTRÁLNY ROZSAH (PAN) 450-800 nm
SPEKTRÁLNE PÁSMA viditeľné modré (450-510 nm)
viditeľné zelené (510-580 nm)
viditeľné červené (655-690 nm)
blízke infračervené (780-920 nm)
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE 0,41 m panchromatické
1,65 m multispektrálne
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 11 bit
VEĽKOSŤ ZÁBERU 15,2 km
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY 15 x 15 km (225 km2)
DRÁHA heliosynchrónna, výška 681 km
ČAS PRELETU ROVNÍKA 10:30
DOBA NÁVRATU menej ako 3 dni
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA základná scéna
stereo scéna
ortorektifikovaná scéna
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI http://launch.geoeye.com/
GeoEye Image Gallery