pozadie title

Formosat

Formosat-2 je prvou a jedinou družicou poskytujúcou denné údaje s vysokým rozlíšením. Prevádzkuje ju taiwanská Národná organizácia pre výskum vesmíru (NSO), údaje distribuuje spoločnosť Spotimage.

Ako prvá z radu družíc Formosat bola vypustená družica Formosat-1 v roku 1999, ktorá ukončila svoju úspešnú činnosť v roku 2004. Nahradila ju družica Formosat-2, vypustená v máji toho istého roku. V roku 2006 bola uvedená do prevádzky aj sústava 6 mikrodružíc pod názvom Formosat-3/COSMIC. Tento projekt mediznárodnej spolupráce medzi Taiwanom a USA je však určený najmä pre vedeckú komunitu a zberá obrazové údaje na predpovedanie počasia, na výskum ionosféry a na klimatický a gravitačný výskum, ktoré poskytuje takmer v reálnom čase.

Využitie údajov družice Formosat-2 je podobné ako pri údajoch družice Quickbird. Hoci majú o niečo menšiu geometrickú presnosť, dajú sa veľmi dobre využiť napr. na územné plánovanie vo veľkých mierkach, monitorovanie poľnohospodárskych plodín a lesných porastov, environmentálne plánovanie a hodnotenie hrozieb a následkov katastrof, ale aj cestovný ruch, vedu, výskum alebo vzdelávanie. Špeciálne sú vhodné na monitorovanie zmien krajiny s vysokou frekvenciou a presnosťou, keďže to isté miesto na Zemi môže byť nasnímané každý deň, a to pod rovnakým uhlom a za rovnakých svetelných podmienok.

Prehľad informácií:

DRUŽICA Formosat-2
DÁTUM VYPUSTENIA 21.mája 2004
PREVÁDZKOVATEĽ National Space Organization (Taiwan, Čína)
TYP ÚDAJOV panchromatické, multispektrálne
POČET PÁSIEM 4
SPEKTRÁLNY ROZSAH (PAN) 450-900 nm
SPEKTRÁLNE PÁSMA viditeľné modré (450-520 nm)
viditeľné zelené (520-600 nm)
viditeľné červené (630-690 nm)
blízke infračervené (760-900 nm)
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE 2 m panchromatické
8 m multispektrálne
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 8 bit
VEĽKOSŤ ZÁBERU 24 km
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY 24 x 24 km
DRÁHA heliosynchrónna, geosynchrónna, výška 891 km
ČAS PRELETU ROVNÍKA 9:26
DOBA NÁVRATU 1 deň
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA 1A (po rádiometrických systémových korekciách)
2A (po geometrických systémových korekciách)
Ortho (ortorektifikovaná scéna)
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI http://www.nspo.org.tw
Spotimage Image Gallery