pozadie title

ERS

Družice ERS prevádzkované Európskou agentúrou pre výskum vesmíru (ESA) boli prvými komerčnými družicami zberajúcimi mikrovlnné radarové údaje pomocou SAR (Synthetic Aperture Radar). Mikrovlnné žiarenie umožňuje snímať zemský povrch za každého počasia (prenikne aj cez oblačnosť), a to aj v noci.

Družica ERS-1 fungovala od roku 1991 do roku 2000, družica ERS-2 funguje od roku 1995 až doteraz. V roku 2001 ESA vypustila na obežnú dráhu družicu Envisat obsahujúcu zdokonalené verzie snímačov SAR a ATSR, ako aj niekoľko nových snímačov.

Radar SAR (súčasť zariadenia AMI) poskytuje radarové snímky zemského porvhu s vysokým rozlíšením (30 m). ATSR (Along-Track Scanning Radiometer) je 4-kanálový infračervený rádiometer, ktorý meria teplotu povrchu oceánov a vrchných vrstiev oblačnosti. Družica ERS ďalej obsahuje snímač RA (Radar Altimeter) na meranie žiarenia odrazeného od oceánov a ľadovcov, snímač MWR (Microwave Radiometer) na meranie obsahu vody v atmosfére a GOME (Global Ozone Measuring Experiment) na kompletné svetové meranie ozónu každé 3 dni.

Radarové údaje sa využívajú najmä pre geologické, geomorfologické a geofyzikálne aplikácie, ale tiež na sledovanie oceánu, ľadovcov, polárnych a tropických oblastí, a pri prírodných katastrofách ako sú požiare, záplavy, únik ropných látok z lodí a iné.

Prehľad informácií:

DÁTUM VYPUSTENIA 20.apríl 1995
PREVÁDZKOVATEĽ ESA (Francúzsko)
TYP ÚDAJOV radarové
POČET PÁSIEM 1
SNÍMAČE AMI, ATSR, MWR, RA, GOME
FREKVENCIA AMI (SAR): 5,3 GHz (C pásmo)
RA: 13,8 GHz (K pásmo)
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE SAR (obrazový mód): 30 m
ATSR: 1 km
RA: 10 cm (vertikálne)
MWR: 20 km
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 16 bit
VEĽKOSŤ ZÁBERU (SAR) 100 km
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY (SAR) 100 x 100 km
DRÁHA heliosynchrónna, výška 785 km
ČAS PRELETU ROVNÍKA 10:30
DOBA NÁVRATU 35 dní
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA (SAR) riadkové údaje (RAW)
predspracované údaje (SLCI, SLCn)
precízna snímka (PRI)
snímka geokódovaná na elipsoid (GEC)
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI http://earth.esa.int/ers/
Eurimage Radar Gallery