pozadie title

EROS

Družice EROS (Earth Resources Observation Satellite) sú izraelské komerčné družice, vyvinuté v spolupráci s izraelským letectvom a prevádzkované spoločnosťou ImageSat International N.V. Poskytujú údaje s veľmi vysokým rozlíšením, aj keď zatiaľ len v panchormatickom móde (čiernobiele).

Spoločnosť ImageSat sa stala druhou komerčnou spoločnosťou na svete (a prvou mimo USA), ktorá prevádzkuje družicu snímajúcu údaje s vysokým rozlíšením. Družica EROS A bola vypustená v roku 2000 pomocou ruskej rakety Start-1, družicu EROS B vyniesol na obežnú dráhu ten istý typ rakety v roku 2006.

Hlavnou oblasťou využitia údajov EROS je popri letectve, námorníctve a aplikáciách pre armádu predovšetkým mapovanie krajiny vo veľkých mierkach, územné plánovanie, lesníctvo a mapovanie infraštruktúry, ako aj sledovanie a hodnotenie životného prostredia a následkov katastrof.

Prehľad informácií:

DRUŽICA EROS A EROS B
DÁTUM VYPUSTENIA 5.december 2000 25.apríl 2006
PREVÁDZKOVATEĽ ImageSat International N.V.
TYP ÚDAJOV panchromatické
SPEKTRÁLNY ROZSAH 500-900 nm
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE 1,9 m 0,7 m
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 10 bit
VEĽKOSŤ ZÁBERU 14 km 7 km
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY 14 x 14 km 7 x 7 km
DRÁHA heliosynchrónna, výška 510 km
ČAS PRELETU ROVNÍKA 9:45 13:45
DOBA NÁVRATU 3 dni
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA 0A (riadková scéna)
1A (po rádiometrických systémových korekciách)
1B (po geometrických systémových korekciách)
ortorektifikovaná scéna
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI http://www.imagesatintl.com
ImageSat EROS Gallery