pozadie title

Envisat

Envisat vypustila Európska agentúra pre výskum vesmíru (ESA) ako pokročilú družicu určenú na merania vlastností atmosféry, oceánu, zemského povrchu a ľadu v 5-ročných intervaloch. Tieto merania nadväzujú na údaje namerané družicami ERS a slúžia najmä na výskum Zeme, monitorovanie vývoja životného prostredia a klimatických zmien a na podporu rozvoja prevázdkových a komerčných aplikácií.

Družica Envisat obsahuje niekoľko snímačov - napr. ASAR, AATSR, DORIS, SCIAMACHY, MERIS a ďalšie. Najvýznamnejší je snímač ASAR (Advanced Synthetic Aperture Radar), ktorý zabezpečuje kontinuitu radarového snímania po družici ERS. Oproti snímaču SAR je vylepšený o alternatívny polarizačný mód, ktorý sníma v dvoch polarizáciách (HH a VV) v rámci jedného uhla záberu. Výsledkom je vzájomne orientovaná snímková dvojica.

Prehľad informácií:

DÁTUM VYPUSTENIA 1.marec 2001
PREVÁDZKOVATEĽ ESA (Francúzsko)
TYP ÚDAJOV radarové
POČET PÁSIEM 1
SNÍMAČE ASAR, AATSR, DORIS, GOMOS, SCIAMACHY,
LRR, MERIS, MIPAS, MWR, RA-2
FREKVENCIA (ASAR) 5,331 GHz (C pásmo)
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE (ASAR) 30 m
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 16 bit
VEĽKOSŤ ZÁBERU (ASAR) 56-100 km, 400 km (širokouhlý mód)
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY (ASAR) 400 x 400 km
DRÁHA heliosynchrónna, výška 800 km
ČAS PRELETU ROVNÍKA 10:00
DOBA NÁVRATU 35 dní
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA (SAR) riadkové údaje (RAW)
predspracované údaje (SLCI, SLCn)
precízna snímka (PRI)
snímka geokódovaná na elipsoid (GEC)
snímka so stredným rozlíšením (MRI)
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI http://envisat.esa.int/
Eurimage Radar Gallery