pozadie title

DEIMOS-1

Družica DEIMOS-1 produkuje multispektrálne scény s priestorovým rozlíšením 22 m. Tieto optické údaje sú vhodné ako podklad pre mnohé aplikácie vrátane poľnohospodárstva, lesníctva a environmentálneho monitoringu. Vďaka svojej veľkej šírke záberu (až 600 km) a možnosti rýchleho dodania údajov (do 2 hodín po nasnímaní) umožňuje rýchle pokrytie a záznam stavu krajinnej pokrývky rozsiahlych oblastí. Opätovná návšteva daného miesta družicou je pritom možná už v priebehu 2-3 dní, čo je výhodné najmä pri monitorovaní krajiny v prípade záplav alebo iných živelných pohrôm.

Distribútorom družicových údajov DEIMOS-1 je spoločnosť Astrium. V súčasnosti ponúka družicové snímky z archívu za cenu 0,09 Eur/km2, resp. 0,06 Eur/km2 pri snímkach starších ako 3 mesiace (pri minimálnej veľkosti územia 6000 km2). Nové snímky objednané v programovacom móde je možné objednať za cenu 0.15 Eur/km2 v štandardnom, resp. 0.25 Eur/km2 v prioritnom móde (minimálna veľkosť územia 10 000 km2.)

Prehľad informácií:

DRUŽICA DEIMOS-1
DÁTUM VYPUSTENIA 29.júla 2009
PREVÁDZKOVATEĽ DEIMOS Imaging S.L.
TYP ÚDAJOV multispektrálne
POČET PÁSIEM 3
SPEKTRÁLNE PÁSMA viditeľné zelené (520-600 nm)
viditeľné červené (630-690 nm)
blízke infračervené (770-900 nm)
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE 22 m
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 8 bit, 10 bit
VEĽKOSŤ ZÁBERU 600 km
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY 600 x 600 km
DRÁHA heliosynchrónna, polárna, výška 680 km
ČAS PRELETU ROVNÍKA 10:30
DOBA NÁVRATU 2-3 dni
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA 1A (po rádiometrických systémových korekciách)
2A (po geometrických systémových korekciách)
3 (ortofotosnímka)
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI http://www.astrium-geo.com/
DEIMOS-1 Image Gallery