pozadie title

COSMO-SkyMed

COSMO-SkyMed je systém 4 radarových družíc, ktoré snímajú Zem pre civilné aj vojenské účely. Cieľom je monitorovanie zemského povrchu kvôli prevencii ohrozenia (manažment environmentálnych rizík), stratégii (obrana a národná bezpečnosť), ako aj na ďalšie vedecké a komerčné účely.

Misia COSMO-SkyMed je spoločným dielom Talianskej vesmírnej agentúry (ASI) a talianskeho ministerstva obrany. Prvá družica bola vypustená 7. júna 2007 a posledná, štvrtá družica 5. novembra 2010. V súčasnosti je celá konštelácia v prevádzke a ponúka radarové snímky s veľmi vysokým rozlíšením (od 1 m), krátkym časom návratu, rýchlou odozvou v prípade potreby a vysokou polohovou presnosťou. Kontinuitu celého systému zaručí druhá generácia družíc COSMO-SkyMed, ktoré sa majú začať vynášať na obežnú dráhu v roku 2014. Exluzívnym dodávateľom radarových údajov COSMO-SkyMed je spoločnosť e-GEOS.

Družice COSMO-SkyMed operujú v 3 základných módoch, ktoré ponúkajú široké možnosti snímania pre rôzne účely a aplikácie. Snímač môže snímať v móde ScanSAR (veľké územia v strednom alebo nízkom rozlíšení), v móde STRIPMAP (stredne veľké územia vo vysokom rozlíšení) alebo v móde SPOTLIGHT (malé územia v metrovom rozlíšení). Každá družica môže denne nasnímať až 75 SPOTLIGHT snímok, resp. 375 STRIPMAP alebo 150 SCANSAR snímok. Dokopy celá konštelácia družíc môže denne nasnímať až 1800 snímok (1500 so širokým a 300 s úzkym záberom).

Jednou z veľkých výhod systému COSMO-SkyMed je schopnosť vykonávať veľmi presné merania na základe fázového signálu (interferometrie). Tieto metódy sú využiteľné najmä pre detekciu zmien a koherenčné analýzy v rôznych časových intervaloch (už od jedného dňa), ktoré ďalej slúžia na tematické mapovanie a monitorovanie životného prostredia, najmä v tých oblastiach, kde optickému snímaniu bráni oblačnosť. Dlhodobé interferometrické sledovanie zas umožňuje vykonávať analýzy stability krajiny, monitorovanie infraštruktúry, sopiek alebo zosuvov. Systém tiež dokáže poskytnúť rýchle informácie v prípade živelných pohrôm (ako napr. záplavy) v takmer reálnom čase.

Prehľad informácií:

DÁTUM VYPUSTENIA 2007-2010 (4 družice)
PREVÁDZKOVATEĽ ASI (Talianska vesmírna agentúra)
TYP ÚDAJOV radarové
POČET PÁSIEM 1
SNÍMAČ SAR
FREKVENCIA X pásmo (rozsah až do 400 MHz)
POLARIZÁCIA HH, HV, VH, VV
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE 1 m (SPOTLIGHT)
3-5 m (STRIPMAP HIMAGE)
15 m (STRIPMAP PINGPONG)
30 m (SCANSAR WIDEREGION)
100 m (SCANSAR HUGEREGION)
VEĽKOSŤ ZÁBERU 10 - 200 km
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY 10 x 10 km (SPOTLIGHT)
30 x 30 km (STRIPMAP PINGPONG)
40 x 40 km (STRIPMAP HIMAGE)
100 x 100 km (SCANSAR WIDEREGION)
200 x 200 km (SCANSAR HUGEREGION)
DRÁHA polárna, heliosynchrónna, výška 620 km
ČAS PRELETU ROVNÍKA 6:00
DOBA NÁVRATU 7 hodín (4 družice)
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA (SAR) 0 (RAW) - riadkové údaje
1A (SCS) - Single-look
1B (MDG) - Multi-look
1C (GEC) - snímka polohovo priradená na elipsoid
1D (GTC) - ortofotosnímka
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI http://egeos.it/products/cosmo.html
COSMO-SkyMed Image Gallery