pozadie title

WorldView

Družice WorldView prevádzkované spoločnosťou DigitalGlobe v súčasnosti poskytujú družicové snímky s druhým najvyšším priestorovým rozlíšením spomedzi všetkých komerčných družíc (po družici GeoEye). Družica WorldView-1, ktorá je na obežnej dráhe od roku 2007, sníma naraz celé viditeľné pásmo spektra (v rozsahu 400 až 900 nm) s rozlíšením 50 cm. Družica WorldView-2, vypustená v roku 2009, poskytuje multispektrálne snímky s rozlíšením 1,84 m a panchromatické snímky s rozlíšením 46 cm.

WorldView-2 je prvou komerčnou družicou, ktorá sníma v 8 pásmach spektra. Okrem zaužívaných pásiem ako je viditeľné modré, zelené, červené a blízke infračervené, snímač zachytáva aj ďalšie nové pásma určené na pokročilé multispektrálne analýzy. Prvým z nich je tzv. pobrežné pásmo (costal band) s vlnovou dĺžkou 400-450 nm, ktoré slúži na vegetačné mapovanie a analýzy, batymetrické štúdie a meranie rozptylu v atmosfére využiteľné napr. pri výskume techník atmoférických korekcií. Nasleduje viditeľné žlté pásmo s vlnovou dĺžkou 585-625 nm používané na charakteristiku "žltosti" objektu, ktorá je dôležitá najmä pri vegetačnom mapovaní. Toto pásmo tiež pomáha pri farebných korekciách odtieňov "pravých farieb" reprezentujúcich ľudské videnie. Ďalším pásmom je tzv. okrajové červené pásmo (red edge band) s vlnovou dĺžkou 705-745 nm, zamerané na analýzy zdravotného stavu rastlín prostredníctvom produkcie chlorofylu. Posledným z nových pásiem je druhé infračervené pásmo s vlnovou dĺžkou 860-1040 nm, ktoré sa čiastočne prekrýva s normálnym infračerveným pásmom, ale je menej ovplyvnené atmosférou, preto je vhodné na analýzy vegetácie a štúdie biomasy.

Obe družice sú programovateľné a umožňujú nasnímať až 750 tisíc km2 (WorldView-1), resp. 975 tisíc km2 (WorldView-2) zemského povrchu denne. Údaje z týchto družíc sú vhodné pre všetky aplikácie, v ktorých sa využívajú aj letecké meračské snímky (mapovanie územia vo veľkých mierkach a ďalšie). Priemerná doba návratu je pri družici WorldView-2 len 1,1 dňa, čo ju robí vysoko efektívnou pri detailnom monitorovaní malých území. Hlavným dodávateľom údajov družicových údajov WorldView pre Európu je spoločnosť e-GEOS. Spolu s družicovými údajmi QuickBird ponúka táto konštelácia veľmi krátky čas opätovného návratu a zároveň schopnosť mapovať rozsiahle územia s veľmi vysokým rozlíšením.

Prehľad informácií:

DRUŽICA WorldView-1 WorldView-2
DÁTUM VYPUSTENIA 18.september 2007 8.október 2009
PREVÁDZKOVATEĽ Digital Globe (USA)
TYP ÚDAJOV panchromatické panchromatické
multispektrálne
SPEKTRÁLNY ROZSAH (PAN) 400-900 nm 450-800 nm
SPEKTRÁLNE PÁSMA - pobrežné (400-450 nm)
viditeľné modré (450-510 nm)
viditeľné zelené (510-580 nm)
viditeľné žlté (585-625 nm)
viditeľné červené (630-690 nm)
okrajové červené (705-745 nm)
blízke infračervené (770-895 nm)
blízke infračervené 2 (860-1040 nm)
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE 0,5 m v nadire, 0,59 m pod úklonom 25° 0,46 m v nadire, 0,52 m pod úklonom 20° (panchromatické)
1,84 m v nadire (multispektrálne)
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 11 bit
VEĽKOSŤ ZÁBERU 17,6 km 16,4 km
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY 17,6 x 14 km 16,4 x 16,4 km
DRÁHA heliosynchrónna, výška 496 km heliosynchrónna, výška 770 km
PRIEMERNÁ DOBA NÁVRATU 5 dní 1,1 dňa
PONÚKANÉ ÚROVNE
SPRACOVANIA
1.základná scéna, stereodvojica
2.štandardná a orto-ready scéna
3.ortorektifikovaná scéna
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI http://egeos.it/
WorldView Image Gallery