pozadie title

TerraSAR-X

TerraSAR-X je prvý nemecký radar vytvorený v partnerstve medzi Nemeckým vesmírnym centrom (DLR) a spoločnosťou EADS Astrium. Bol navrhnutý špeciálne pre požiadavky komerčných užívateľov. TerraSAR-X predstavuje unikátny radar s vysokým rozlíšením. Poskytuje snímky s rozlíšením až 1 m nezávisle od svetelných alebo atmosférických podmienok. Na základe požiadaviek sa dá rozlíšenie modifikovať aj na 3 m, resp. 18,5 m. Snímač TerraSAR-X má veľmi vysokú geometrickú a rádiometrickú presnosť. Hocijaké miesto na Zemi pritom dokáže nasnímať do 2,5 dňa (s 95%-nou pravdepodobnosťou už do 2 dní).

Unikátny dizajn SAR antény umožňuje rôzne polarimetrické kombinácie (jednoduchá, duálna alebo plná polarizácia). V roku 2010 bol vypustený na obežnú dráhu takmer identický radar TanDEM-X, ktorý obieha okolo Zeme tesne za radarom TerraSAR-X (vo vzdialenosti 250 až 500m), čo umožní zber interferometrických dát na tvorbu homogénneho globálneho digitálneho terénneho modelu bezprecedentnej kvality, presnosti a pokrytia. Model bude mať relatívnu výškovú presnoť až 2 m, absolútnu výškovú presnosť 10 m a rozlíšenie 12 m. Globálne pokrytie Zeme týmto modelom by malo byť hotové v roku 2014.

Rozsiahly archív družice TerraSAR-X obsahuje viac ako 100 000 družicových scén pokrývajúcich väčšinu zemského povrchu. Tieto údaje sú ideálne na monitorovanie a detekciu zmien krajinnej porkývky, ako aj na mapovanie krajinnej pokrývky a tvorbu topografických máp v mierkach 1:25 000 až 1:50 000. Ďalším produktom družicových údajov TerraSAR-X sú digitálne výškové modely s polohovou a výškovou presnosťou až 5 m (bez využitia vlícovacích bodov). Na základe časových rád radarových údajov je možné vyhotovovať tiež mapy pohybov zemského povrchu. Exluzívnym dodávateľom družicových údajov TerraSAR-X a TanDEM-X je Infoterra - súčasť spoločnosti Astrium.

Prehľad informácií:

DRUŽICA TerraSAR-X TanDEM-X
DÁTUM VYPUSTENIA 15.jún 2007 21.jún 2010
PREVÁDZKOVATEĽ DLR (German Space Centrum), Astrium
TYP ÚDAJOV radarové
POČET PÁSIEM 1
SNÍMAČ SAR
VLNOVÁ DĹŽKA 31 mm
FREKVENCIA 9,6 GHz (X pásmo)
POLARIZÁCIA Single, Dual, Full
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE 1 m (High Resolution SpotLight)
2 m (SpotLight)
3 m (StripMap)
18 m (ScanSAR)
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 16 bit
VEĽKOSŤ ZÁBERU 5-100 km
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY 5 x 5 km až 100 x 150 km
DRÁHA heliosynchrónna (Low Earth Orbit), výška 514 km
DOBA NÁVRATU 3-11 dní (od rovníka k pólom klesá)
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA Single Look (SSC)
Multi Look (MGD)
Geocoded Ellipsoid Corrected (GEC)
Enhanced Ellipsoid Corrected (EEC)
ortofotosnímky
rádiometricky vyrovnané snímky
radarové mozaiky
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI http://www.astrium-geo.com/terrasar-x/
TerraSAR-X Image Gallery TanDEM-X DEM of Bolivia