pozadie title

SPOT

Systém družíc SPOT funguje už od roku 1986, kedy bola vypustená prvá družica SPOT 1. Odvtedy družice SPOT nasnímali viac než 10 miliónov snímok zemského povrchu s vysokým rozlíšením. Družicový systém prevádzkuje francúzska organizácia CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) s účasťou Belgicka a Švédska. Prvú generáciu družíc SPOT tvorili družice SPOT 1 až SPOT 3, z ktorých v súčasnosti funguje už len družica SPOT 2. Druhú generáciu predstavuje družica SPOT 4, vypustená v roku 1998, ktorá je vybavená snímačom HRVIR (High Resolution Visible and Infrared). Posledná, tretia generácia, reprezentovaná družicou SPOT 5, je okrem snímača HRVIR vybavená aj dvomi snímačmi HRG (High Resolution Geometric) umiestnenými vedľa seba, takže poskytujú obraz s rozlíšením až 2,5 m.

Snímky družíc SPOT pokrývajú široké územie (základná scéna 60 x 60 km) a dosahujú rozlíšenie od stredného (20 m - družica SPOT 4) až po vysoké (2,5 m - družica SPOT 5), čím vyhovujú potrebám mnohých aplikácií v regionálnych a lokálnych mierkach (od 1:100 000 do 1:10 000). Predstavujú vhodné riešenie aj pri mapovaní rozsiahlejších území, pretože sú cenovo výhodné (v závislosti od rozlíšenia štandardná snímka predstavuje náklady len 0,3 Eura za km2). Exluzívnym distribútorom družicových údajov SPOT je spoločnosť Airbus Defence and Space (predtým Astrium).

V septembri roku 2012 bola vypustená nová družica SPOT 6. Spolu s družicou SPOT 7, ktorej vypustenie je plánované v prvom štvrťroku 2014, tvoria program, ktorý má nahradiť existujúce družice SPOT. Prevádzka družíc je naplánovaná až do roku 2024. Družice SPOT 6 a 7 poskytujú obrazové údaje vo vysokom rozlíšení až 1,5 m v pachromatickom pásme. Multispektrálne snímky s rozlíšením 6 m je možné zostriť vytvorením mozaiky s PAN scénou. Zároveň zostal zachovaný široký záber družice - až 60 km.

Prehľad informácií:

DRUŽICA SPOT 4 SPOT 5 SPOT 6
DÁTUM VYPUSTENIA 24.marec 1998 3.máj 2002 12.september 2012
PREVÁDZKOVATEĽ CNES (Francúzsko)
TYP ÚDAJOV panchromatické, multispektrálne
SNÍMAČ HRVIR HRG
POČET PÁSIEM 7 8 4
SPEKTRÁLNY ROZSAH (PAN) 490-690 nm 450-745 nm
SPEKTRÁLNE PÁSMA B1: viditeľné zelené (500-590 nm)
B2: viditeľné červené (610-680 nm)
B3: blízke infračervené (780-890 nm)
SWIR: krátkovlnné infračervené (1580-1750 nm)
viditeľné modré (450-520 nm)
viditeľné zelené (530-590 nm)
viditeľné červené (625-695 nm)
blízke infračervené (760-890 nm)
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE PAN: 10 m
B1,B2,B3: 20 m
SWIR: 20 m
PAN: 5 m (duálna snímka 2,5 m)
B1,B2,B3: 10 m
SWIR: 20 m
PAN: 1,5 m
R,G,B,NIR: 6 m
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 8 bit 12 bit
VEĽKOSŤ ZÁBERU 60 km
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY 60 x 60 km
DRÁHA heliosynchrónna, výška 822 km heliosynchrónna, výška 694 km
ČAS PRELETU ROVNÍKA 10:30
DOBA NÁVRATU 26 dní 1-3 dni
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA 1A (po rádiometrických korekciách)
1B (po geometrických korekciách)
2A (v štandardnej kartografickej projekcii)
2B (polohovo priradená scéna)
3 (ortogonalizovaná scéna)
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI http://www.astrium-geo.com/
Airbus Defence & Space Satellite Image Gallery SPOT & Pléiades