pozadie title

Radarsat

RADARSAT je prvý kanadský družicový program určený pre výskum Zeme. Družica RADARSAT-1 bola tiež prvou operačnou radarovou družicou na svete. Vďaka jednofrekvenčnému snímaniu v rôznych módoch a uhloch je schopná plniť požiadavky kontinuálneho a kompletného monitorovania Zeme a s tým súvisiaceho manažmentu.

RADARSAT-1 vysiela a prijíma mikrovlnné žiarenie s frekvenciou 5,3 GHz a vlnovou dĺžkou 5,6 cm (C pásmo), ktoré preniká aj cez oblačnosť a zrážky. Družica sníma s horizontálnou orientáciou (HH polarizácia) s rozlíšením okolo 10 m a všetky rozdiely v odrazenom signále sú výsledkom zmien drsnosti zemského povrchu a jeho topografie alebo fyzikálnych vlastností ako napr. obsahu vody alebo elektrických vlastností.

V roku 2007 bola vynesená na obežnú dráhu ďalšia družica - RADARSAT-2, ktorá zabezpečuje kontinuitu snímania radarových údajov družicou RADARSAT-1 a zároveň obsahuje viacero inovácií. Vďaka schopnosti náklonu družice doprava aj doľava umožňuje častejšie opakované snímanie cieľa, sníma s veľmi jemným rozlíšením (3 m) a má viacero módov snímania (polarizácie).

Prehľad informácií:

DRUŽICA RADARSAT-1 RADARSAT-2
DÁTUM VYPUSTENIA 4.november 1995 14.december 2007
PREVÁDZKOVATEĽ CSA (Canadian Space Agency)
TYP ÚDAJOV radarové
POČET PÁSIEM 1
SNÍMAČ SAR
FREKVENCIA 5,3 GHz (C pásmo) 5,405 GHz (C pásmo)
POLARIZÁCIA HH HH, VV, HV, VH
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE 8-100 m 3-100 m
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 16 bit
VEĽKOSŤ ZÁBERU 50-500 km 20-500 km
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY 50 x 50 km až 500 x 500 km 20 x 20 km až 500 x 500 km
DRÁHA heliosynchrónna, výška 798 km
ČAS PRELETU ROVNÍKA 6:00 (zostupne)
18:00 (vzostupne)
DOBA NÁVRATU 24 dní
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA riadkové údaje (Raw Data)
údaje orientované v rámci dráhy (Path-Oriented)
geokódované údaje (Map-Oriented)
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI http://www.space.gc.ca/eng/satellites/
http://www.radarsat2.info/
RADARSAT-2 Image Gallery