pozadie title

Pléiades

Družice Pléiades (Plejády) predstavujú civilno-vojenský program integrovaný s družicami SPOT 6 a 7. Francúzska a talianska vesmírna agentúra sa v septembri 2001 spojili prostredníctvom projektu ORFEO (Optical & Radar Federated Earth Observation), aby vyvinuli snímací systém s dvojakým využitím a submetrovou presnosťou. Dve družice Plejád (Pléiades 1A a Pléiades 1B) budú operovať na rovnakej obežnej dráhe ako SPOT 6 a 7. Táto konštelácia, plne funkčná od roku 2014, bude poskytovať ideálnu kombináciu detailu a pokrytia, s dvojitým denným časom návratu kdekoľvek na Zemi. Zatiaľ boli vypustené družice Pléiades 1A (koncom roka 2011), Pléiades 1B (1.decembra 2012) a SPOT 6 (12.septembra 2012). Vypustenie družice SPOT 7 je plánované na prvý štvrťrok roku 2014.

Plejády poskytujú detailné informácie o zemskom povrchu vďaka rozlíšeniu panchromatickej snímky 50 cm a možnosti vytvorenia mozaiky s multispektrálnou scénou. Maximálna kapacita snímania jednej družice je pritom až 1 milión km2 denne. Výhodou je rýchlosť objednávania snímok z Plejád. V prípade náhlych udalostí je možné zadať požiadavku aj na poslednú chvíľu a automatický systém spracovania umožňuje vygenerovať ortofotosnímku 20 x 20 km za 30 minút.

Prehľad informácií:

DRUŽICA Pléiades 1A Pléiades 1B
DÁTUM VYPUSTENIA 17.december 2011 2.december 2012
PREVÁDZKOVATEĽ CNES, EADS Astrium
TYP ÚDAJOV panchromatické, multispektrálne
POČET PÁSIEM 4
SPEKTRÁLNY ROZSAH (PAN) 470-830 nm
SPEKTRÁLNE PÁSMA viditeľné modré (430-550 nm)
viditeľné zelené (500-620 nm)
viditeľné červené (590-710 nm)
blízke infračervené (740-940 nm)
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE 0,5 m panchromatické
2 m multispektrálne
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 8-16 bit
VEĽKOSŤ ZÁBERU 20 km
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY až do 100 x 100 km
DRÁHA heliosynchrónna, výška 694 km
ČAS PRELETU ROVNÍKA 10:15 -
DOBA NÁVRATU 1 deň
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA Level 0 (surové údaje)
Level 1 (surové údaje po rádiometrických korekciách)
Perfect Sensor (predspracované údaje po geometrických korekciách)
ortofoto (automaticky generované)
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI http://www.astrium-geo.com/pleiades/
Pléiades Image Gallery