pozadie title

Orbview

Skupinu družíc Orbview prevádzkovala americká spoločnosť Orbital Imaging Corporation (Orbimage), ktorá v roku 2006 kúpila spoločnosť Space Imaging Inc. a zmenila svoj názov na GeoEye. Okrem družíc Orbview prevádzkuje aj družicu Ikonos a novú družicu GeoEye-1.

V súčasnosti je z družíc Orbview plne funkčná len družica Orbview-2, ktorá bola vypustená ako druhá v poradí v roku 1997. V roku 2003 ju nasledovala družica Orbview-3, ktorá však pre poruchu elektroniky snímacieho systému prestala 4. marca 2007 poskytovať použiteľné obrazové údaje. Staršia družica Orbview-2 je stále v prevádzke. Sníma zemský povrch v 8 úzkych pásmach spektra (6 viditeľných a 2 blízke infračervené) pomocou snímača SeaWiFS s rozlíšením 1,13 km pre národné výskumné centrá, resp. v redukovanom rozlíšení 4,5 km pre menšie výskumné centrá a lode. Takisto poskytuje údaje o koncentrácii chlorofylu v morskom fytoplanktóne.

Údaje družice Orbview-2, známej aj ako SeaStar, sú určené pre oceanologický výskum, najmä na monitorovanie farby oceánu a s tým súvisiaceho množstva podmorskej biomasy. Z komer- čného hľadiska údaje tejto družice využívajú najmä rybárske plavidlá na určovanie oblastí vhodných pre rybolov. Svojím širokým záberom (až 2800 km) družica dokáže pokryť rozsiahle oblasti obrazovými údajmi, ktoré sa bežne využívajú aj pri námorných operáciách, environmentálnom modelovaní alebo pri globálnom hodnotení úrodnosti plodín.

Prehľad informácií:

DRUŽICA Orbview-2
DÁTUM VYPUSTENIA 1.august 1997
PREVÁDZKOVATEĽ GeoEye (USA)
TYP ÚDAJOV multispektrálne
SNÍMAČ SeaWiFS (Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor)
POČET PÁSIEM 8
SPEKTRÁLNE PÁSMA viditeľné fialové (402-422 nm)
viditeľné fialovo-modré (433-453 nm)
viditeľné modré (480-500 nm)
viditeľné zelené (500-520 nm)
viditeľné zelené (545-565 nm)
viditeľné červené (660-680 nm)
blízke infračervené (745-785 nm)
blízke infračervené (845-885 nm)
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE 1,13 km (LAC), resp. 4,5 km (GAC)
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 10 bit
VEĽKOSŤ ZÁBERU 2800 km
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY 1500 x 2800 km
DRÁHA heliosynchrónna, výška 705 km
ČAS PRELETU ROVNÍKA 12:20
DOBA NÁVRATU 1 deň
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA 1A (nespracované údaje s pridanými korekčnými parametrami)
1B (po rádiometrických korekciách)
2A (po atmosférických korekciách)
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI http://www.geoeye.com/
NASA Orbview-2 Image Gallery NASA Orbview-2 Image Gallery