pozadie title

Kompsat

Kompsat (KOrean MultiPurpose SATellite) je ďalšou z radu družíc snímajúcich údaje s veľmi vysokým rozlíšením. Poskytuje panchromatické (čiernobiele) snímky s rozlíšením 1 m a multispektrálne v 4 pásmach spektra (viditeľné modré, zelené a červené a blízke infračervené) s rozlíšením 4 m. Svojimi parametrami je podobná napríklad družici Ikonos. Simultánne snímanie panchromatických a multispektrálnych snímok umožňuje tvorbu syntéz s vysokým rozlíšením panchromatickej snímky (1 m) a rádiometrickým bohatstvom multispektrálnej scény (tzv. pan-sharpening). Družicu Kompsat prevádzkuje Kórejský inštitút pre kozmický výskum (KARI), exkluzívnym distribútorom je spoločnosť Spotimage.

Prvá družica Kompsat-1 bola vypustená v roku 1999, jej nasledovníčkou bola družica Kompsat-2, vynesená na obežnú dráhu v roku 2006. V súčasnosti sa vyvíjajú tri nové družice. Kompsat-3 má byť vypustená už koncom roka 2009 a bude pokračovateľom misie družíc Kompsat-1 a Kompsat-2. Družica Kompsat-5 bude mať na palube radar SAR a mala by začať fungovať v roku 2010. Poslednou z družíc je COMS-1, určená na zber údajov pre monitorovanie počasia, stavu morských ekosystémov a komunikačné účely. Vypustenie na obežnú dráhu je takisto plánované na rok 2009, ďalšia zo série družíc COMS by mala byť vypustená v roku 2014.

Svojím rozlíšením sú údaje družice Kompsat-2 vhodné pre mapovanie vo veľkých mierkach 1 : 2000 až 1 : 5000. Slúžia ako výborný zdroj údajov pre výskum prírodných katastrof, ložísk nerastných surovín, GIS a kartografiu, územné plánovanie, poľnohospodárstvo, podrobnú detekciu zmien. Ako všetky družicové údaje s vysokým rozlíšením, aj obrazové údaje Kompsat sú ideálne pre rekognoskáciu (prieskum územia), ktorá predchádza meraniu v teréne, či už pre vojenské alebo pre civilné účely.

Prehľad informácií:

DRUŽICA Kompsat-2
DÁTUM VYPUSTENIA 28.júl 2006
PREVÁDZKOVATEĽ KARI (Korea Aerospace Research Institute), Južná Kórea
TYP ÚDAJOV panchromatické, multispektrálne
POČET PÁSIEM 4
SPEKTRÁLNY ROZSAH (PAN) 500-900 nm
SPEKTRÁLNE PÁSMA viditeľné modré (450-520 nm)
viditeľné zelené (520-600 nm)
viditeľné červené (630-690 nm)
blízke infračervené (760-900 nm)
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE 1 m panchromatické
4 m multispektrálne
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 10 bit (na požiadanie 16 bit)
VEĽKOSŤ ZÁBERU 15 km
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY 15 x 15 km
DRÁHA heliosynchrónna, výška 685 km
ČAS PRELETU ROVNÍKA 10:50
DOBA NÁVRATU 3-28 dní
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA 1A (po rádiometrických systémových korekciách)
2A (po geometrických systémových korekciách)
Ortho (ortorektifikovaná scéna)
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI https://www.kari.re.kr/
Spotimage Image Gallery Spotimage Image Gallery