pozadie title

IRS

Indická družica IRS-1C (Indian Remote Sensing Satellite) bola úspešne vynesená na obežnú dráhu v roku 1995 a snímať začala začiatkom nasledujúceho roka. V roku 1997 ju nasledovala ďalšia družica - IRS-1D. Hlavným cieľom družíc IRS je systematický zber údajov o zemskom povrchu pri takmer konštatných svetelných podmienkach.

Družice IRS zberajú panchromatické údaje s vysokým rozlíšením (5 m) a takisto multispektrálne údaje so stredným rozlíšením (23 m). Svojimi parametrami sú tieto údaje podobné napr. údajom z družice Landsat alebo SPOT. Družicové snímky IRS sa dodávajú predspracované, t.z. po vykonaných geometrických a rádio- metrických korekciách.

Prehľad informácií:

DRUŽICA IRS-1C IRS-1D
DÁTUM VYPUSTENIA 28.december 1995 29.september 1997
PREVÁDZKOVATEĽ ISRO (Indian Space Research Organization)
TYP ÚDAJOV panchromatické, multispektrálne
SNÍMAČ PAN, LISS-III, WiFS
POČET PÁSIEM 4
SPEKTRÁLNY ROZSAH (PAN) 500-750 nm
SPEKTRÁLNE PÁSMA viditeľné zelené (520-590 nm) - LISS-III
viditeľné červené (620-680 nm) - LISS-III, WiFS
blízke infračervené (770-860 nm) - LISS-III, WiFS
krátkovlnné infračervené (1550-1700 nm) - LISS-III
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE 5,8 m (PAN, prevzorkované na 5 m)
23 m (LISS-III, krátkovlnné IČ 70 m)
188 m (WiFS)
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 6 bit (PAN)
7 bit (LISS-III, WiFS)
VEĽKOSŤ ZÁBERU 70 km (PAN)
141 km (LISS-III)
810 km (WiFS)
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY 70 x 70 km (PAN)
141 x 141 km (LISS-III)
774 x 774 km (WiFS)
DRÁHA heliosynchrónna,
výška 817 km
heliosynchrónna,
výška 874 x 824 km
ČAS PRELETU ROVNÍKA 10:30
DOBA NÁVRATU 24 dní 25 dní
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA údaje orientované v rámci dráhy (Path-Oriented)
geokódované údaje (Map-Oriented)
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI www.euromap.de
Eurimage IRS Gallery