pozadie title

Ikonos

Družicu Ikonos prevádzkuje americká spoločnosť GeoEye (pôvodne Orbimage), ktorá vlastní aj družice Orbview-2 a GeoEye-1. Družica Ikonos je zaujímavá svojím vysokým priestorovým rozlíšením (1 m v panchromatickom pásme a 4 m v multispektrálnom). Hoci v súčasnosti existujú družice s ešte vyšším rozlíšením, družica Ikonos dosiahla ako prvá rozlíšenie 1 m a nepretržite sníma zemský povrch už od roku 1999.

Dosiaľ bolo nasnímaných viac ako 300 miliónov km2 snímok pokrývajúcich všetky kontinenty. Tieto obrazové údaje slúžia najmä pre úlohy národnej bezpečnosti, vojenského mapovania, leteckej a lodnej dopravy, ale takisto pre regionálne a lokálne aplikácie, ako je napr. územné plánovanie, hodnotenie dopadu katastrof, detekcia zmien krajiny, monitorovanie obhospoda- rovanej pôdy a nespočetné množstvo ďalších aplikácií.

Prehľad informácií:

DÁTUM VYPUSTENIA 24.september 1999
PREVÁDZKOVATEĽ GeoEye (USA)
TYP ÚDAJOV panchromatické, multispektrálne
POČET PÁSIEM 4
SPEKTRÁLNY ROZSAH (PAN) 526-929 nm
SPEKTRÁLNE PÁSMA viditeľné modré (445-516 nm)
viditeľné zelené (506-595 nm)
viditeľné červené (632-698 nm)
blízke infračervené (757-853 nm)
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE 1 m panchromatické
4 m multispektrálne
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 11 bit
VEĽKOSŤ ZÁBERU 11,3 km
ZÁKLADNÁ VEĽKOSŤ SCÉNY 11 x 11 km
DRÁHA heliosynchrónna, výška 681 km
ČAS PRELETU ROVNÍKA 10:30
DOBA NÁVRATU približne 3 dni
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA základná scéna
stereo scéna
ortorektifikovaná scéna
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI www.geoeye.com
GeoEye Image Gallery