pozadie title

Alos

ALOS (Advanced Land Observing Satellite) je japonská družica vyvinutá Japonskou organizáciou pre výskum vesmíru (JAXA), ktorá ponúka najširšiu paletu kombinácií rôznych spektrálnych, priestorových a rádiometrických charakteristík. Obsahuje tri snímače - dva optické a jeden radarový.

Snímač PRISM (Panchromatic Remote-sensing Instrument for Stereo Mapping) zberá výškové údaje pre digitálne modely terénu, snímač AVNIR-2 (Advanced Visible and Near Infrared Radiometer type 2) je určený na precízne mapovanie krajinnej pokrývky, a radarový snímač PALSAR (Phased Array type L-band Synthetic Aperture Radar) zase slúži na pozorovanie zemského povrchu za každého počasia a v noci.

Misia ALOS je určená na dva hlavné účely - manažment v prípade katastrofických udalostí a mapovanie zemského povrchu. Zároveň slúži aj na regionálne pozorovania za účelom trvalo udržateľného rozvoja a na prieskum prírodných zdrojov.

Prehľad informácií:

DÁTUM VYPUSTENIA 24.január 2006
PREVÁDZKOVATEĽ JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency)
TYP ÚDAJOV panchromatické, multispektrálne, radarové
SNÍMAČ PRISM, AVNIR-2, PALSAR
POČET PÁSIEM 4
SPEKTRÁLNY ROZSAH (PRISM) 520-770 nm
SPEKTRÁLNE PÁSMA viditeľné modré (420-500 nm)
viditeľné zelené (520-600 nm)
viditeľné červené (610-690 nm)
blízke infračervené (760-890 nm)
FREKVENCIA (PALSAR) 1270 MHz (L pásmo)
PRIESTOROVÉ ROZLÍŠENIE 2,5 m (PRISM)
10 m (AVNIR-2)
10-100 m (PALSAR)
RÁDIOMETRICKÉ ROZLÍŠENIE 8 bit (PRISM, AVNIR-2)
3 alebo 5 bit (PALSAR)
VEĽKOSŤ ZÁBERU 35 km, 70 km (PRISM)
70 km (AVNIR-2)
20-350 km (PALSAR)
DRÁHA heliosynchrónna, výška 692 km
DOBA NÁVRATU 46 dní
PONÚKANÉ ÚROVNE SPRACOVANIA podrobnú špecifikáciu pozri na http://earth.esa.int/ALOS/
VIAC INFORMÁCIÍ O DRUŽICI http://www.eorc.jaxa.jp/ALOS/
JAXA Alos Image Gallery